Pondělí 22. dubna 2019
  • Pondělí 22. dubna 2019
    Svátek má Evžénie

Plánované akce

Náhodný obrázek

tabor_2010_178
Název usnesení OZ z 29.3.2019
Kategorie Usnesení
Datum začátku 2019-04-03
Text vývěsky

USNESENÍ OZ OBCE BOROVY

ze dne 29.3.2019

Přítomno 6 ze 7 zastupitelů

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

Návrh usnesení č.1/2019 – ZO schvaluje Výjimku v počtu dětí v MŠ Borovy na školní rok 2019-2020.

Pro:  6   Proti:   0    Zdržel se:  0

Schváleno usnesením č.1/2019 ze dne 29.3.2019

 

Návrh usnesení č.2/2019 – ZO schvaluje HV MŠ Borovy a krytí ztráty z rezervního fondu.

Pro:  6   Proti:   0    Zdržel se:  0

Schváleno usnesením č.2/2019 ze dne 29.3.2019

 

Návrh usnesení č. 3/2019 – „Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2019 v předloženém a projednaném znění – viz příloha zápisu. Výsledný schodek a splátka krátkodobého úvěru připadající na rok 2019 budou vypořádány z přebytku finančních prostředků obce z minulých let. “.

 Pro:  6   Proti:   0    Zdržel se:  0

Schváleno usnesením č.3/2019 ze dne 29.3.2019

 

Návrh usnesení č. 4/2019 – ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020-2022 v předloženém znění. – viz příloha

Pro:  6   Proti:   0    Zdržel se:  0

Schváleno usnesením č.4/2019 ze dne 29.3.2019

 

Návrh usnesení č. 5/2019 – ZO schvaluje, aby starosta obce prováděl RO v neomezeném rozsahu. ZO má právo na informaci o každém takovém RO na nejbližším zasedání zastupitelstva.

Pro:  6   Proti:   0    Zdržel se:  0

Schváleno usnesením č.5/2019 ze dne 29.3.2019

 

 

 

 

 

 

 

Návrh usnesení č.6/2019 – ZO schvaluje Systém finančních kontrol obce.

Pro:  6   Proti:   0    Zdržel se:  0

Schváleno usnesením č.6/2019 ze dne 29.3.2019

 

Návrh usnesení č.7/2019 – ZO schvaluje Plán finančních kontrol obce na rok 2019.

Pro:  6   Proti:   0    Zdržel se:  0

Schváleno usnesením č.7/2019 ze dne 29.3.2019

 

Návrh usnesení č.8/2019 – ZO schvaluje Pravidla hospodaření obce dle rozpočtu.

Pro:  6   Proti:   0    Zdržel se:  0

Schváleno usnesením č.8/2019 ze dne 29.3.2019

 

Návrh usnesení č.9/2019 – ZO schvaluje pronájem částí pozemku 707/17 dle žádostí.

Pro:  6   Proti:   0    Zdržel se:  0

Schváleno usnesením č.9/2019 ze dne 29.3.2019

 

Návrh usnesení č.10/2019 – ZO schvaluje Dodatek smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce č.4121370854

Pro:  6   Proti:   0    Zdržel se:  0

Schváleno usnesením č.10/2019 ze dne 29.3.2019

 

Návrh usnesení č.11/2019 – ZO schvaluje Dodatek smlouvy o provozování veřejné kanalizace pro veřejnou potřebu ze dne 1.6.2006.

Pro:  6   Proti:   0    Zdržel se:  0

Schváleno usnesením č.11/2019 ze dne 29.3.2019

 

Návrh usnesení č.12/2019 – ZO schvaluje příspěvek SH ČMS ve výši 20 000,-Kč.

a příspěvek HZS PK ve výši 10 000,-Kč.

Pro:  6   Proti:   0    Zdržel se:  0

Schváleno usnesením č.12/2019 ze dne 29.3.2019

 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí připomínky a náměty občanů.

 

Ověřovatelé zápisu:

Jana Vacovská

Iveta Loudová Mora

 

V Borovech dne 3.4.2019Návrat na Úřední desku