Lávka pro pěší přes řeku Úhlavu (březen 2024)

Již je možné projít přes řeku Úhlavu u mlýna po dočasné provizorní lávce. Procházíte stavbou, dbejte tak svoji bezpečnost a nevstupujte za zábradlí.

Věříme, že v měsíci září bude hotový a průjezdný nový most. 

Přejít nahoru