Podatelna

Elektronická podatelna slouží k zaslání dotazu či žádosti na obecní úřad

Prostřednictvím níže zobrazeného formuláře můžete zaslat na Obecný úřad Obecný datovou zprávu bez přílohy a elektronického podpisu. Tento formulář je určen pro ty, kdo nevlastní elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb. Konkrétní právní předpisy stanoví, zda je nutné podání bez zaručeného elektronického podpisu doplnit do 5 dnů ústním podáním do protokolu nebo písemným podáním v listinné podobě nebo podáním v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo označeným elektronickou značkou.


    Přejít nahoru