Život v obci

Mont Stramchyně

V naší obci se každoročně na začátku ledna pořádá výstup na Stramchyni (Mont Stramchyni). První výšlap proběhl v roce 2007. Tato akce probíhá za spoluúčasti SDH Borovy a obce Borovy.

Poutní procesí

Další tradiční akcí je poutní procesí, které se koná vždy v září. Zakončeno je velkou mší v místní kapli Narození Panny Marie.

Rozsvícení vánočního stromečku

Adventní období je zahájeno rozsvícením vánočního stromečku na návsi u mateřské školy. Na této akci se podílí SDH Borovy, které zajišťuje občerstvení. Vystupují zde děti z mateřské školy se svým kulturním programem.

Každoročně myslíme i na nejmladší obyvatele obce a pořádáme společně s mateřskou školou dětský karneval i oslavu na den dětí.

V průběhu roku se v obci pořádají další akce za spolupráce SDH Borovy, MŠ Borovy a paní Zábranové z KD Borovy. O konání těchto akcí se dozvíte vždy s předstihem v aktualitách na stránkách obce.

Obec připravuje víceúčelový sportovní areál nejen pro sportovní, ale i kulturní vyžití občanů obce.

Přejít nahoru