Kaple Narození Panny Marie

Motto:

Odmyslete si kostel nebo kapli ve své osadě a co Vám z dějin zbude?

Kaplička tato má svůj práh v nadmořské výšce 361 m.,zasvěcená svátku Narození Panny Marie a zbudována byla ve slohu pozdního baroka.Písmák Tomáš Voves píše ve své kronice :  Martin Falout, který sem údajně přišel z nedalekých Bavor a tu těžce onemocněl,učinil v nemoci slib, že uzdraví-li se, postaví v Borovech kapli. Uzdravil se a slibu dostál.  Roku 1703 postavil menší kapli dřevěnou a do ní dal zhotovit sochu Panny Marie, dle sochy v kostele Vřeskovickém, pořízenou biskupem Schaffgotshem.K této soše Panny Marie Borovské putovali mnozí věřící, zejména v letech 1749-50 a další léta.Věřící i formani kolem jedoucí podarovávali kapli dary a za ně byla v roce 1764 omítnuta zevnitř i zvenčí.Z dárců byl snad nejpříznivější Martin Říha, řečený dle rodičů Škarda, gasarius-chalupník v Borovech.Měl za manželku dceru již zmíněného Falouta.V kapličce rozsvěcoval světlo každou sobotu i o jiných svátcích mariánských.Z tohoto rodu pocházel i zdejší rodák Bartoloměj Strejc, vulgo Říha z č.p. 16.Jsa bezdětný, zvýšil zbožnou nadaci z 500 na 700 Kč., aby zde za blaho duše jeho byly čteny mše svaté.Zemřel 15.září 1921 jako hostinský v čísle popisném 28.

 Roku 1768 byla postavena předsíň o čtyřech sloupech na straně východní. Roku 1834 byla provedena nová adaptace a sice tak jak ji vidíme dnes.Následujícího roku 1835 byla kaple vysvěcena vikářem Janem Augustem Bieblem, dne 8. září a jím zde sloužena první mše svatá. On je také autorem dvou písní opěvující dva zázraky Bohorodičky. Řádnou mešní licenci obdržela kaple roku 1840, což dovršilo slávu kaple a s ní i obce Borovy, neboť sem proto putovala procesí z Přeštic, Lukavice, Nezdic, Horšic, Kbela, Předslavi, Klatov, Chudenic, Merklína, Vřeskovic, Dnešic a k nim se přidružili i Němci s Černotína a Přestavlk, takže tu byl slyšen i německý zpěv. Mnohá procesí provázela hudba. Všechna procesí byla vítána i vyprovázena, což bylo pro nás děti nové, zajímavé a krásné.K četnému davu muselo být kázání venku pod lipami a kol kaple se rozléhal hlas věhlasných kazatelů jako Kuchyňkův, Davídkův, Štuchartův z Přeštic, Havelkův, Černého z Plzně a jiných. 
Roku 1941 byla kaple přičiněním dp.Děkana Smetany uvnitř přemalována a v roce 1955 přičiněním a dary borovských občanů náležitě i zvenčí opravena, tak jako v době jejího zbudování. Po menším poškození ohněm v roce 1960 zbývá oprava střechy a věžičky.

Na štítu dřevěné kaple byl nápis:

Praeteraundo cave, ne taceatur Ave – Ty jenž tudy jdeš, klekni a zdrávas Maria řekni.

Psáno v Zeleném na den sv.Tří králů L.P. 1961

  Tomáš Voves, obecní kronikář

V letech 1999-2000 byla kaple přičiněním obecního zastupitelstva opravena firmou STAWO z Přeštic zvenčí proti vlhkosti současně s novým nátěrem v původním stylu, byly opraveny okapy a svody a zcela vyměněna věž kaple nákladem 160 000,- Kč.

Psáno v Borovech 31.12.2000                                Ing.Milan Rada, starosta obce       

V roce 2004 byla kaple na popud obecního zastupitelstva převedena do vlastnictví obce Borovy a následujícího roku 2005 vyhlášena kulturní památkou. Lípa u kaple byla v roce 2006 vyhlášena přičiněním zastupitelstva obce památným stromem.

Psáno v Borovech 31.1.2007                                         Jiří Černý, starosta obce

Virtuální prohlídka kaple

Navštivte virtuálně naši kapli. Pohybovat se můžete pomocí myši, nebo šípek na klávesnici. Máte možnost si zobrazit virtuální prohlídku v režimu celé obrazovky dvojitým kliknutím na obrázek, nebo pomocí ikony ve spodní části.

Poznámka:

Virtuální prohlídku si můžete zobrazit i na samostatné web stránce virtuální prohlídky – odkaz vede mimo stránek.

Přejít nahoru