Příprava na rekonstrukci zahrady u KD

Během letošního roku se odstraní zbylé stromy a vyfrézují pařezy na zahradě u KD.

Změna velikosti písma
Scroll to Top