Údržba památného stromu u kaple

Během letošního roku bude proveden zdravotní řez a bezpečnostní vazba lípy u kaple.

Přejít nahoru